200 SR X RTF with SAFE

Các tính năng chính
Được thiết kế với công nghệ AN TOÀN ™
Panic phục hồi nút
Chế độ hạn chế Beginner phong bì chuyến bay với tự san lấp mặt bằng và một giới hạn góc ngân hàng thấp
Trung cấp chính quyền kiểm soát chế độ tăng lên với tự san lấp mặt bằng và một giới hạn góc ngân hàng cao
Có kinh nghiệm chế độ toàn quyền kiểm soát không có giới hạn góc ngân hàng

BLH2000_b0

Read More

Nano CP S BNF

Các tính năng chính
Lắp ráp hoàn chỉnh, không cần thiết xây dựng
Công nghệ SAFE® làm cho việc học bay trực thăng 3D thú vị hơn
Chế độ máy bay linh hoạt cho phép thí điểm xây dựng các kỹ năng một cách nhanh chóng
Chế độ Panic phục hồi ngay lập tức có thể khôi phục lại các trực thăng với một thái độ cấp
Xây dựng bền đó là siêu nhẹ

BLH2480_b0

Read More